Dutch Forum - Organisatie

Welkom op de website van The Dutch Forum!

Het Dutch Forum is een initiatief van en voor Nederlanders en Nederlands afkomstigen in Israel.

Gericht op het verlenen van hulp en informatie voor "Nederlanders" die, door middel van het aanbod van banen,
uitbreiden van hun netwerk en sociale activiteiten in de Hollandse sfeer, zoals netwerk- en borrelavonden, lezingen
, bedrijfsbezoeken en diverse andere sportieve en gezellige evenementen hun huidige of toekomstige positie in Israel
kunnen verbeteren Belangrijkste doelstelling is het ondersteunen en het verbeteren van huidige of toekomstige postie
van de Nederlanders in Israel.

Het Dutch Forum streeft ook naar het behouden en ondersteunen van de Nederlandse invloeden,
waaronder haar cultuur en taal voor Nederlanders en haar afkomstigen in Israel.

Doelstelling

The Dutch Forum is opgericht met als doel het bijeen brengen van jonge Nederlands sprekende professionals,
die woonachtig zijn in Israel. Het Forum tracht dit doel te bereiken door, met Nederlands sprekende personen,
gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om contact te leggen met andere Nederlanders
in Israel en ervaringen uit te wisselen op zakelijk en persoonlijk gebied.

En een zeker niet minder belangrijke doelstelling, is het in stand houden van een gezellige Hollandse cultuur!

Activiteiten

The Dutch Forum organiseert een groot aantal activiteiten. Deze activiteiten varieren van borrels,
lezingen, bedrijfsbezoeken tot sportevenementen en barbecue's. Kijk op de activiteitenpagina voor een up to
date overzicht van de activiteiten in de komende maanden. Foto's en verslagen van voorgaande activiteiten
zijn te vinden op de fotopagina's.

Initiatief

Het Dutch Forum is het initiatief van een aantal jonge Nederlandse professionals die de sociale interactie en netwerk evenementen
voor Nederlanders in Israel meer gestalte wilden geven. Dit heeft 12 jaar geleden geleidt tot het ontstaan van The Young Dutch Professionals,
wat later veranderd is in The Dutch Forum.

Gedurende het bestaan, is het leden aantal snel gegroeid. Veel van de leden vervullen een actieve rol (organisatie / sponsoring)
en The Dutch Forum kan dan ook terecht een interactief forum worden genoemd.
Momenteel organiseert het forum bijna elke maand een activiteit en daarnaast wordt er in kleiner groepsverband nog andere
activiteiten gehouden.

The Dutch Forum - Van en voor Young Dutch Professionals in Israel

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info [AT] dutch-forum [DOT] com

cron