Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Plaats hier je overige ervaringen en vragen i.v.m. het Nederlanderschap in Israel.

Moderators: Beheer, Matthew, The Dutch Forum Team

Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby admin » Mon Jan 19, 2009 6:45 pm

Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement
op 4 juni 2009


Algemeen

Voorwaarde voor deelname aan de EP-verkiezingen is dat de kiezer op de dag van de stemming (4 juni 2009) 18 jaar of ouder is, niet is uitgesloten van het kiesrecht en op de dag van de kandidaatstelling (22 april 2009) de Nederlandse nationaliteit bezit.

Registratie

Nederlanders die in het buitenland wonen en willen deelnemen aan de EP-verkiezing in Nederland moeten zich eerst als kiezer registreren bij de gemeente Den Haag.
Nederlanders die in een andere EU-lidstaat wonen kunnen in plaats van in Nederland in deze lidstaat stemmen voor het EP. Zij dienen zich te registreren bij de gemeente waarin zij wonen. Het is niet toegestaan om zowel in Nederland als in een andere EU-lidstaat te stemmen.

In het buitenland woonachtige Nederlanders die bij de gemeente Den Haag als kiesgerechtigde zijn geregistreerd

Nederlanders die in het buitenland wonen en die zich als kiezer voor de EP-verkiezing in 2004 of voor de Tweede Kamer-verkiezing in 2006 hebben geregistreerd zijn reeds opgenomen in het register “Kiezers buiten Nederland” van de gemeente Den Haag. Deze kiezers hebben vanaf eind december 2008 het registratieformulier D3-2 rechtstreeks van het Bureau Verkiezingen toegezonden gekregen.

In het buitenland woonachtige Nederlanders die niet als kiesgerechtigde zijn ingeschreven bij de gemeente Den Haag

Deze categorie Nederlanders kan zich als kiezer registreren met behulp van een D3-2 formulier. Dit formulier kan worden gedownload van http://www.uheefthetvoorhetzeggen.nl

Nederlandse kiezers kunnen het ingevulde en ondertekende registratieformulier vergezeld van een bewijsstuk van hun Nederlandse nationaliteit rechtstreeks zenden aan :

- Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage
Dienst Burgerzaken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag
Nederland

De ingevulde registratieformulieren kunnen door de Nederlanders ook naar de ambassade in Tel Aviv worden gezonden. Let daarbij op het volgende:

- er moet een aangekruiste stemkeuze op het formulier staan (zie punt 3 van D3-2 formulier)
- het vereiste bewijs van Nederlandse nationaliteit moet zijn bijgesloten(zie punt 5 van D3-2 formulier)
- de handtekening van de aanvrager moet zijn geplaatst (zie punt 8 van D3-2 formulier)

Mocht het formulier niet correct zijn ingevuld of het vereiste bewijs van Nederlandse nationaliteit niet zijn bijgevoegd dan wordt het formulier naar de afzender geretourneerd.

Eindfase registratieperiode

De gemeente Den Haag neemt na 22 april 2009 alleen nog registratieformulieren in behandeling die vóór of uiterlijk op deze datum de ambassade hebben bereikt.
Registratieformulieren die na 22 april 2009 op de ambassade worden ontvangen: deze kiezers kunnen niet deelnemen aan de EP-verkiezing in 2009, maar hun gegevens worden wel in het register “Kiezers buiten Nederland” van de gemeente Den Haag opgenomen ten behoeve van volgende verkiezingen. De gemeente Den Haag stuurt hun hierover bericht.


Stemmen

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen stemmen per brief, bij volmacht of in persoon in Nederland te stemmen. Indien door de kiezer is aangegeven bij volmacht te stemmen, speelt de administratieve vervolgprocedure zich verder in Nederland af. Wenst de kiezer in persoon in Nederland te stemmen dan ontvangt hij rechtstreeks van de gemeente Den Haag op zijn woonadres, of op een ander door hem aangegeven adres in Nederland of ander land, een zogenaamde kiezerspas. Hiermee kan de kiezer op 4 juni 2009 in elk stembureau in Nederland stemmen.

Indien een Nederlandse kiezer heeft aangegeven per brief te willen stemmen ontvangt hij circa vijf weken vóór de verkiezingsdag rechtstreeks van de gemeente Den Haag op zijn woonadres in het buitenland een enveloppe met daarin een briefstembewijs, een stembiljet, een voorgeadresseerde retourenveloppe en een handleiding.

Na invulling van het stembiljet en het briefstembewijs stuurt de kiezer deze documenten in de retourenveloppe rechtstreeks naar de gemeente Den Haag. De retourenveloppe dient voldoende te zijn gefrankeerd anders wordt de stem niet meegeteld.
De kiezer kan de retourenveloppe ook naar de ambassade.
Doorgezonden enveloppen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd worden door het bureau Verkiezingen terzijde gelegd. Deze stemmen worden niet meegeteld.
De retourenveloppen dienen uiterlijk 4 juni 2009 om 15.00 uur Nederlandse tijd bij het Bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag te zijn ontvangen.
admin
Site Admin
Site Admin
 
Posts: 403
Joined: Wed Jun 19, 2002 8:34 pm

Re: Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby DBI » Fri May 15, 2009 8:34 am

Hier staat: "Indien een Nederlandse kiezer heeft aangegeven per brief te willen stemmen ontvangt hij circa vijf weken vóór de verkiezingsdag rechtstreeks van de gemeente Den Haag op zijn woonadres in het buitenland een enveloppe met daarin een briefstembewijs, een stembiljet, een voorgeadresseerde retourenveloppe en een handleiding. "

Elders las ik 'circa drie weken': http://www.uheefthetvoorhetzeggen.nl/st ... d/stemmen/

Heeft iemand ( die al ingeschreven was of zich ingeschreven heeft ) de enveloppe met de stemformulieren al ontvangen? Zo ja, dan moet ik aan de bel gaan trekken, want ik heb nog niets ontvangen.
DBI
Veteran
Veteran
 
Posts: 328
Joined: Tue May 03, 2005 5:29 pm
Location: Haifa ( +/- )

Re: Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby feibush » Fri May 15, 2009 9:56 am

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar waarom zou iemand die langdurig in het buitenland woont een stem in Europa willen uitbrengen?
Let wel, dit is geen oproep om niet te stemmen. Maar de verwachting is wel dat mensen onvoldoende geinformeerd zijn over de Nederlandse kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor het Europese parlement.

Er is een stemwijzer die je kunt raadplegen, maar zelfs dat vereist dat je bekend bent met kandidaten.
Waar ik zo bang voor ben is dat buitenlandse stemmers zich laten leiden door de publieke opinie in hun buitenland en een stem uitbrengen die bepalend kan zijn voor ons in Nederland.

Europa leeft weinig of niet in Holland.
De meeste mensen zijn scheijtziek van dit kabinet en zien dus de kandidaten uit de politieke partijen die het kabinet vormen totaal niet zitten.
Het moet dan ook niet zo zijn dat de buitenlandse stemmen een doorslag moeten gaan geven.

Ik ben voor één groot Europa, maar acht geen van de Nederlandse kandidaten in staat daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Helaas, maar waar.
Ik kan ze niet anders zien dan zakkenvullers. Mij hebben ze in geen geval van het tegendeel kunnen overtuigen!
feibush
Veteran
Veteran
 
Posts: 33
Joined: Sun Mar 01, 2009 8:21 pm

Re: Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby E.T. » Fri May 15, 2009 10:02 am

feibush wrote:Ik durf het bijna niet te zeggen, maar waarom zou iemand die langdurig in het buitenland woont een stem in Europa willen uitbrengen?


Afgezien van waarom iemand zou willen, lijkt het me niet helemaal eerlijk. Ik zou er denk ik niet blij mee zijn als iemand met een Israelisch paspoort die al 20 jaar in Nederland woont voor de knesset zou mogen stemmen en mijn leven zou beinvloeden terwijl zijn leven elders is. Het mag wel officieel (alhoewel zo'n Israelier er voor naar Israel zou moeten komen as for now), maar het lijkt me niet helemaal juist. Het stemmen over laten aan de mensen die het meest beinvloed zullen worden door de resultaten, dus Europeanen die in Europa wonen of Israeliers die in Israel wonen, lijkt me veel juister.
User avatar
E.T.
Veteran
Veteran
 
Posts: 4019
Joined: Mon May 03, 2004 5:28 pm

Re: Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby DBI » Fri May 15, 2009 10:16 am

Bedankt voor jullie waardevolle en gewaardeerde commentaar, inzichten en opinies :roll: :roll: :roll:

Zijn er nog mensen die antwoord kunnen geven op wat ik vroeg?
DBI
Veteran
Veteran
 
Posts: 328
Joined: Tue May 03, 2005 5:29 pm
Location: Haifa ( +/- )

Re: Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby E.T. » Fri May 15, 2009 1:15 pm

DBI wrote:Zijn er nog mensen die antwoord kunnen geven op wat ik vroeg?


Mijn excuuses. Was me niet bewust dat dat een vereiste was om te reageren op een algemene thread...
User avatar
E.T.
Veteran
Veteran
 
Posts: 4019
Joined: Mon May 03, 2004 5:28 pm

Re: Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby DBI » Tue May 19, 2009 9:25 pm

Vandaag heb ik de envelop ontvangen, morgen zal ik mijn stembiljet verzenden.
Om het even of het de heren commentatoren nu wel of niet helemaal juist lijkt dat ik een van de rechten die ik als Nederlands staatsburger nu eenmaal heb benut.
DBI
Veteran
Veteran
 
Posts: 328
Joined: Tue May 03, 2005 5:29 pm
Location: Haifa ( +/- )

Re: Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby Matthew » Wed May 20, 2009 9:20 am

ik heb inmiddels het formulier ook ontvangen en ouderwets met rood potlood het juiste vakje ingekleurd...
User avatar
Matthew
Team Member
 
Posts: 519
Joined: Fri Apr 23, 2004 3:38 pm
Location: Holon

Re: Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby DBI » Wed May 20, 2009 10:08 am

Ik heb een donkerbruin vermoeden dat we niet hetzelfde gestemd hebben :lol: :lol:

Ik zie je vrijdag, heb nog een aardigheidje voor je liggen. Mail me even.
DBI
Veteran
Veteran
 
Posts: 328
Joined: Tue May 03, 2005 5:29 pm
Location: Haifa ( +/- )

Re: Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby Matthew » Wed May 20, 2009 11:01 am

mijn roodgekleurde hokje is rechts van het midden op de lijst terug te vinden...
User avatar
Matthew
Team Member
 
Posts: 519
Joined: Fri Apr 23, 2004 3:38 pm
Location: Holon

Re: Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby DBI » Wed May 20, 2009 11:43 am

Het verbaast me niet dat jij op De Groenen stemt 8)
Mijn keuze zal jou waarschijnlijk wel verrassen.
We hebben het er vrijdag wel over.
DBI
Veteran
Veteran
 
Posts: 328
Joined: Tue May 03, 2005 5:29 pm
Location: Haifa ( +/- )

Re: Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby Matthew » Wed May 20, 2009 5:01 pm

ik stel voor er een groene op te drinken vrijdag...maar het rode kruisje staat onder nummer 14...
User avatar
Matthew
Team Member
 
Posts: 519
Joined: Fri Apr 23, 2004 3:38 pm
Location: Holon

Re: Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby Hans & Malie » Wed May 20, 2009 5:17 pm

Matthew wrote:....onder nummer 14...


Als Rotterdammer moet je toch weten dat er maar 1 nr 14 is...


Image
"....May you always walk in Beauty. ...."
User avatar
Hans & Malie
Team Member
 
Posts: 6366
Joined: Tue Sep 14, 2004 3:28 pm
Location: On holy ground

Re: Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby Matthew » Wed May 20, 2009 8:52 pm

Hans, er zijn shirts die hem beter stonden:

Image
Image
Image
User avatar
Matthew
Team Member
 
Posts: 519
Joined: Fri Apr 23, 2004 3:38 pm
Location: Holon

Re: Stemmen vanuit het buitenland voor het Europees Parlement

Postby Hans & Malie » Thu May 21, 2009 11:40 am

We vergeven hem deze " misstap "..hij had geld nodig na z'n varkens debacle... :mrgreen:
"....May you always walk in Beauty. ...."
User avatar
Hans & Malie
Team Member
 
Posts: 6366
Joined: Tue Sep 14, 2004 3:28 pm
Location: On holy ground


Return to Overig

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron