Vacature Lokale Technisch Wetenschappelijk Adv NL Ambassade

Zoek je een baan of heb je een baan aanbieding of een andere cariere / werk mogelijkheid beschikbaar? Schrijf het hier.

Moderators: Beheer, Matthew, The Dutch Forum Team

Vacature Lokale Technisch Wetenschappelijk Adv NL Ambassade

Postby admin » Fri Nov 04, 2011 11:17 pm

Vacature Lokale Technisch Wetenschappelijk Adviseur

Nieuwsbericht | 3 november 2011

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Israël zoekt:
Lokale Technisch Wetenschappelijk Adviseur (TWA) Israël
Voor plm. 20 uur per week (0,5 fte) vanaf 1 januari 2012.

http://www.twanetwerk.nl/default.ashx?DocumentID=15705

VACATURE
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Israël zoekt:
Lokale Technisch Wetenschappelijk Adviseur (TWA) Israël
Voor plm. 20 uur per week (0,5 fte) vanaf 1 januari 2012

Israël streeft naar een voortdurende groei van zijn kenniseconomie. Innovatie en daarmee gemoeide
investeringen zijn daarbij van groot belang. Israël voert een beleid dat innovatie stimuleert en
ondersteunt. Ook Nederland omarmt innovatie als instrument voor groei. In dat verband heeft de
Nederlandse regering een negental topsectoren gedefinieerd. Vijf van deze sectoren, life sciences,
hightech, creatieve industrie, energie en water, worden ook door Israël als prioritair aangemerkt. De
inzet van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv is sterk gericht op het stimuleren van de
samenwerking tussen beide landen op genoemde terreinen.

De organisatie van de ambassade sluit aan bij deze duidelijke beleidskeuze. In het economische
cluster op de ambassade komen de verschillende functies samen: wetenschap & technologie, handel,
investeringen en landbouw. Zowel in het reguliere werk als bij inkomende missies worden maximale
synergie en coördinatie nagestreefd.

Omschrijving van de functie
Binnen het economisch cluster is de lokale Technisch Wetenschappelijk Adviseur verantwoordelijk voor
het bevorderen van de onderzoeksrelaties tussen Nederlandse en Israëlische partijen en tevens de
functionaris die deel uitmaakt van het Netwerk van Technisch-wetenschappelijke Attachés van het
Agentschap NL (TWA Netwerk). De TWA werkt proactief aan het verbeteren van het
innovatievermogen in Nederland. Daartoe informeert de TWA actief aan belanghebbenden welke
kansen er liggen in Israël.
De TWA verzamelt en analyseert hiervoor informatie over het Nederlandse
en Israëlische overheidsbeleid, volgt vakliteratuur, kranten en de elektronische media. Voor een goede
taakuitoefening is een uitstekend netwerk van contacten met vertegenwoordigers van bedrijfsleven,
overheid en kennisinstellingen in Israël van belang. De TWA is vraagbaak voor Nederlandse bedrijven,
kennisinstellingen en overheden; hij/zij bemiddelt voor hen en ondersteunt hen bij bezoeken aan
Israël gericht op technisch-wetenschappelijke samenwerking. Hierbij wordt samengewerkt met de
collega’s van het economisch cluster van de ambassade.
De TWA publiceert regelmatig artikelen.
Tweemaal per jaar ontmoeten de TWA’s elkaar in Nederland voor een werkbezoek.
Het TWA-Netwerk van AgentschapNL draagt bij aan het vergroten van de effectiviteit van het beleid
en de concurrentiekracht van onze kenniseconomie. Het netwerk richt zich op bedrijven, research- en
kennisinstellingen en overheidsorganisaties in Nederland en het buitenland en concentreert zich op
sleuteltechnologieën die voor de Nederlandse economie van belang zijn. Zij worden aangestuurd en
ondersteund door de TWA-Thuisbasis in Den Haag.

Vereisten:
• Een afgeronde academische opleiding in de bètawetenschappen en/of
Ingenieurswetenschappen.
• Aantoonbare ervaring en affiniteit met (beleids-)ontwikkelingen op het gebied van
wetenschap, technologie en innovatie.
• Minimaal 5 jaar werkervaring bij kennisinstellingen, de (semi-)overheid of het bedrijfsleven op
het terrein van innovatie.
• Ervaring met wonen en werken in het buitenland, bij voorkeur in het Midden-Oosten.
Profiel
• Klantgericht, gevoel voor een diplomatieke werkomgeving
• Een uitstekende netwerker om zo te komen tot een katalyserende functie bij het realiseren
van doelen.
• Goede organisator, resultaatgericht en stressbestendig.
• Kan goed zelfstandig werken, initiatiefrijk maar vooral ook teamspeler.
• Goede schrijfstijl en goede actieve beheersing van het Nederlands, Engels en Hebreeuws.

Arbeidsvoorwaarden
Het gaat om een lokaal aangetrokken medewerk(st)er. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een
periode van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met:
- in Israël, Wendela Haringhuizen, Hoofd Economische Afdeling, tel: (+972) 03-7540705
- in Nederland, Servaas Duterloo, Manager van het TWA Netwerk: (+31) 88 602 8238 of b.g.g.
31 6 113 762 16.

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 15 november 2011 reageren door het sturen van een
sollicitatiebrief met CV naar het volgende email adres: TEL-EA@minbuza.nl.
admin
Site Admin
Site Admin
 
Posts: 403
Joined: Wed Jun 19, 2002 8:34 pm

Return to Banen vraag & aanbod

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron